Suomeksi På svenska

Suomen Bioanalyytikkoliiton jäsenhakemus

Henkilötunnus *

Anna hetu muodossa 010101-0101 tai 010101A0101

Etunimet *

Sukunimi *

Kutsumanimi *

Osoite *

Lisäosoite

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelin

Kieli *

Sähköpostiosoite


Haen *

Oppilaitos *

Opintolinja *

Arvioitu valmistumispäivä *


Yhdistys *

Työsuhteen alkupäivä *

Työnantaja *

Työpaikka *

Työpiste

Ammattinimike

 • AMANUENSSI
 • APULAISOSASTONHOITAJA
 • APULAISPROFESSORI
 • APULAISREHTORI
 • APULAISTARKASTAJA
 • APULAISTUTKIJA
 • APULAISYLIHOITAJA
 • ASSISTENTTI
 • ASUMISPAL.ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • ASUMISPALVELUN JOHTAJA
 • ASUNTOLAN HOITAJA
 • ATK-SUUNNITTELIJA
 • BIOANALYYTIKKO
 • DIAKONISSA
 • DOSENTTI
 • ENSIH.ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • ENSIHOIDON JOHTAJA
 • ENSIHOITAJA
 • ERIKOISHAMMASHOITAJA
 • ERIKOISLABORATORIOHOITAJA
 • ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
 • ERIKOISRÖNTGENHOITAJA
 • ERIKOISSAIRAANHOITAJA
 • ERIKOISSUUNNITTELIJA
 • ERIKOISTUTKIJA
 • ERITYISOHJAAJA
 • FYSIOTERAPEUTTI
 • GERONOMI
 • HALLINTOYLIHOITAJA
 • HAMMASHOITAJA
 • HAMMASHUOLTAJA
 • HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA
 • HOITAJA
 • HOITOAPULAINEN
 • HOITOTYÖN ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • HOITOTYÖN JOHTAJA
 • HOIVAKODIN JOHTAJA
 • HYGIENIAHOITAJA
 • ILMOITUSHANKKIJA
 • JALKATERAPEUTTI
 • JALKOJENHOITAJA
 • JOHTAJA
 • JOHTAVA FYSIOTERAUPETTI
 • JOHTAVA HOITAJA
 • JOHTAVA KODINHOITAJA
 • JOHTAVA OHJAAJA
 • JOHTAVA TYÖTERVEYSFYSIOTERAUPETTI
 • JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
 • JOHTAVA YLIHOITAJA
 • JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ
 • JÄRJESTÖSIHTEERI
 • KEHITYSVAMMAHOITAJA
 • KEHITYSVAMMAOHJAAJA
 • KERHO-OHJAAJA
 • KLIINISEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJA
 • KODINHOITAJA
 • KOTIHOID.ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • KOTIHOIDON/PALVELUN JOHTAJA
 • KOULUAVUSTAJA
 • KOULUTUSSIHTEERI
 • KRIISITYÖNTEKIJÄ
 • KUNTOHOITAJA
 • KUNTOUTUSOHJAAJA
 • KUNTOUTUSPÄÄLLIKKÖ
 • KUNTOUTUSSIHTEERI
 • KURSSISIHTEERI
 • KÄTILÖ
 • LABORATORIO ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • LABORATORIOHOITAJA
 • LABORATORIOMESTARI
 • LABORATORION TYÖNJOHTAJA
 • LASTEN-/LEIKINOHJAAJA
 • LASTENHOITAJA
 • LASTENKODIN JOHTAJA
 • LEHTORI
 • LIIKUNNANOHJAAJA
 • LÄHIHOITAJA
 • LÄHIKASVATTAJA
 • LÄÄK.VAHTIM/SAIRAANKULJETTAJA
 • LÄÄKINTÄ ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
 • MAGNEETTIHOITAJA
 • MIELENTERVEYSHOITAJA
 • MIELENTERVEYSOHJAAJA
 • MIELISAIRAANHOITAJA
 • MUU JOHTAVA ASEMA
 • MUUT
 • MUUT ESIMIEHET
 • MYYJÄ
 • OBDUKTIOAPULAINEN
 • OHJAAJA
 • OPETTAJA
 • OPETUSHOITAJA
 • OPPILASKODIN JOHTAJA
 • OSASTONHOITAJA
 • OSASTONSIHTEERI
 • OSATOIM.VASTAAVA YLIHOITAJA
 • PALOMIES
 • PALVELU JOHTAJA
 • PALVELUESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • PALVELUTALON JOHTAJA
 • PERHEHOITAJA
 • PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
 • PERHEPÄIVÄHOITAJA
 • PERUSHOITAJA
 • PERUSKOULUN OPETTAJA
 • PIIRITARKASTAJA
 • PROFESSORI
 • PROJEKTISIHTEERI/-SUUNNITTELIJA
 • Psykoterapeutti
 • PUHEENJOHTAJA
 • PÄIVÄHOITAJA
 • PÄIVÄKODIN JOHTAJA
 • PÄIVÄKODIN OPETTAJA
 • PÄÄT. PÄÄLUOTTAMUSMIES
 • PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA TH
 • PÄÄTOIMITTAJA/TOIMITTAJA
 • REHTORI
 • RÖNTGENHOITAJA
 • SAIRAANHOITAJA
 • SAIRAANKULJ.ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • SAIRAANKULJETTAJA
 • SEURAKUNTASISAR
 • SOSIAALIHOITAJA
 • SOSIAALIKASVATTAJA
 • SOSIAALIOHJAAJA
 • SOSIAALITARKASTAJA
 • SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
 • SOSIONOMI
 • SUUHYGIENISTI
 • SUUNNITTELIJA
 • TARKASTAJA EI TERV.HUOLLON
 • TERVEYDENHOITAJA
 • TERVEYDENHUOLLON TARKASTAJA
 • TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
 • TOIMINNANJOHTAJA
 • TOIMINTATERAPEUTTI
 • TOIMISTO YMS SIHTEERI
 • TOIMITUSJOHTAJA
 • TUOTE-/LÄÄKE-ESITTELIJÄ
 • TUTKIJA
 • TUTKIMUSAPULAINEN
 • TUTKIMUSASSISTENTTI
 • TUTKIMUSHOITAJA
 • TUTKIMUSSIHTEERI
 • TUTKIMUSTEKNIKKO
 • TYÖFYSIOTERAPEUTTI
 • TYÖTERVEYSFYSIOTERAPEUTTI
 • TYÖTERVEYSHOITAJA
 • VAJAAMIELISHOITAJA
 • VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA
 • VANHAINKODIN JOHTAJA
 • VAPAA-AJAN OHJAAJA
 • VASTAAVA FYSIOTERAPEUTTI
 • VASTAAVA HAMMASHOITAJA
 • VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA
 • VASTAAVA HOITAJA
 • VASTAAVA KEHITYSVAMMAHOITAJA
 • VASTAAVA LABORATORIOHOITAJA
 • VASTAAVA LASTENHOITAJA
 • VASTAAVA LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
 • VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA
 • VASTAAVA OHJAAJA
 • VASTAAVA RÖNTGENHOITAJA
 • VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
 • VASTAAVA SAIRAANKULJETTAJA
 • VASTAAVA SUUHYGIENISTI
 • VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA
 • VASTAAVA TYÖTERVEYSFYSIOTERAPEUTTI
 • VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
 • VÄLINEHUOLTAJA
 • YKSIKÖN ESIMIES/PÄÄLLIKKÖ/VASTAAVA
 • YKSIKÖN JOHTAJA
 • YLEMPI HAMMASHOITAJA
 • YLIASSISTENTTI
 • YLIHOITAJA
 • YLITARKASTAJA
 • YÖOSASTONHOITAJA
 • YÖYLIHOITAJA

Suoritettu tutkinto *

Erikoisala

Valmistumispäivä *


Lisätietoja

/ 500

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi on pakollinen tieto