Suomeksi På svenska

Liittyminen Tehyn jäseneksi

Henkilötunnus *

Anna hetu muodossa 010101-0101 tai 010101A0101

Etunimet *

Sukunimi *

Kutsumanimi *

Puhelin

Työpuhelin

Osoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Maa

Jätä tyhjäksi, jos asut Suomessa

Kieli

Sähköpostiosoite

Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite


Tehyyn liittymispäivä *

Ensimmäiseen terveys- tai sosiaalialan tutkintoon valmistuvalla voi liittymispäivä olla aikaisintaan tutkintoon valmistumispäivä.

Suoritettu tutkinto *

Jos tutkintoasi ei löydy valintalistalta, ota yhteyttä Tehyyn

Valmistumispäivä *

Työtilanne *

Y-tunnus *

Yrityksen koko *

Yritysmuoto *

Alkupaiva *

Loppupaiva

Yrittäjyyden lisätiedot

/ 500

...koska olen *

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.

Oppilaitos *

Oppilaitos *

Tutkinto *

Tutkinto *

Opintojen alkupäivämäärä *

Ilmoita Perhevapaan palkaton ajanjakso (äitiys-, vanhempain-, ja hoitovapaa). Perhevapaan palkattomalla ajanjaksolla olet vapautettu jäsenmaksusta. Jos saat palkkatuloa, esim. lomarahaa tai keikkatyötä, on jäsenmaksu 1,1 % veronalaisista ansiotuloista.

Arvio työelämään palaamisesta / valmistumisesta *

Työnantaja *

Työpaikka *

Tulosyksikkö *

Työpiste

Työsuhteen alkupäivä

Ammattinimike *

 • Aluejohtaja
 • Aluepäällikkö
 • Amanuenssi
 • Analyytikko
 • Anestesiahoitaja
 • Apuhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Apulaisprofessori
 • Apulaisrehtori
 • Apulaistarkastaja
 • Apulaistutkija
 • Apulaisylihoitaja
 • Asiakasneuvoja
 • Asiakasohjaaja
 • Asiantuntija
 • Assistentti
 • Asumisen ohjaaja
 • Asumisneuvoja
 • Asumispal. Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Asumispalvelun johtaja
 • Asumispalvelutyöntekijä
 • Asuntolan hoitaja
 • Atk-suunnittelija
 • Audionomi
 • Avopalveluiden päällikkö
 • Avopalveluohjaaja
 • Bioanalyytikko
 • Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja
 • Depressiohoitaja
 • Diabeteshoitaja
 • Diakonissa
 • Dialyysihoitaja
 • Dosentti
 • Ensih.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Ensihoidon johtaja
 • Ensihoitaja
 • Ensihoitaja/sairaanhoitaja
 • Ensihoitomestari
 • Erikoishammashoitaja
 • Erikoislaboratoriohoitaja
 • Erikoislääkintävoimistelija
 • Erikoisröntgenhoitaja
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Erikoissuunnittelija
 • Erikoistutkija
 • Erityisavustaja
 • Erityiskoulunkäyntiavustaja
 • Erityisohjaaja
 • Erityisopettaja
 • Esihenkilö
 • Esimies
 • Farmaseutti
 • Fysioterapeutti
 • Geronomi
 • Hallintoylihoitaja
 • Hammashoitaja
 • Hammashuoltaja
 • Hammaslaborantti
 • Hankintasihteeri
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Hieroja/Jalkaterapeutti
 • Hoitaja
 • Hoitoapulainen
 • Hoitokoordinaattori
 • Hoitotyön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Hoitotyön johtaja
 • Hoitotyön opettaja
 • Hoiva-avustaja
 • Hoivakodin johtaja
 • Hygieniahoitaja
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hätäkeskuspäivystäjä
 • Hätävalmiuden ja terveydenhuollon koordinaattori
 • Jalkaterapeutti
 • Jalkojenhoitaja
 • Johtaja
 • Johtava fysioterapeutti
 • Johtava hoitaja
 • Johtava kodinhoitaja
 • Johtava ohjaaja
 • Johtava työterveysfysioterapeutti
 • Johtava työterveyshoitaja
 • Johtava ylihoitaja
 • Järjestöpäällikkö
 • Järjestösihteeri
 • Kehittäjäasiantuntija
 • Kehittämispäällikkö
 • Kehitys- ja palvelupäällikkö
 • Kehitysvammahoitaja
 • Kehitysvammaohjaaja
 • Kenttäjohtaja
 • Kenttäsairaanhoitaja
 • Kerho-ohjaaja
 • Kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Kodinhoitaja
 • Koordinaattori
 • Kotiavustaja
 • Kotihoid.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Kotihoidon ostopalveluiden asiantuntija
 • Kotihoidon/Palvelun johtaja
 • Kotipalveluohjaaja
 • KOT-lastenhoitaja
 • Kouluavustaja
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Koulunkäyntiohjaaja
 • Kouluohjaaja
 • Kouluttaja
 • Koulutussihteeri
 • Kriisityöntekijä
 • Kuntohoitaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Kuntoutusasiantuntija
 • Kuntoutuskoordinaattori
 • Kuntoutusohjaaja
 • Kuntoutuspäällikkö
 • Kuntoutussihteeri
 • Kurssisihteeri
 • Kätilö
 • Laboratorio Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Laboratoriohoitaja
 • Laboratoriomestari
 • Laboratorion työnjohtaja
 • Laboratoriotyöntekijä
 • Laitoshuoltaja
 • Laserhoitaja
 • Lasten-/Leikinohjaaja
 • Lastenhoitaja
 • Lastenkodin johtaja
 • Lastenohjaaja
 • Lehtori
 • Liikunnanohjaaja
 • Lähiesimies/sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Lähikasvattaja
 • Lähiohjaaja
 • Lääk.Vahtim/Sairaankuljettaja
 • Lääketeknikko
 • Lääkintäesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Lääkintävahtimestari
 • Magneettihoitaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Mielenterveysohjaaja
 • Mielisairaanhoitaja
 • Muistihoitaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiohjaaja
 • Musiikkiterapeutti
 • Muu johtava asema
 • Muut
 • Muut
 • Muut esimiehet
 • Myyjä
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Näytteenottaja
 • Obduktioapulainen
 • Obduktiopreparaattori
 • Ohjaaja
 • Ohjaamonuorisotyöntekijä
 • Operatiivinen päällikkö
 • Opettaja
 • Opetushoitaja
 • Oppilaskodin johtaja
 • Osastonhoitaja
 • Osastonsihteeri
 • Osatoim.vastaava Ylihoitaja
 • Palomies
 • Palvelu johtaja
 • Palveluesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Palvelujohtaja
 • Palvelukeskuksen johtaja
 • Palvelukoordinaattori
 • Palvelukotityöntekijä
 • Palveluneuvoja
 • Palveluohjaaja
 • Palvelutalon johtaja
 • Palveluvastaava
 • Palveluyksikön johtaja
 • Perhehoitaja
 • Perhekahvilatyöntekijä
 • Perhekasvattaja
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja
 • Perheohjaaja
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhepäivähoitaja
 • Perheterapeutti
 • Perhetyöntekijä
 • Perushoitaja
 • Peruskoulun opettaja
 • Perustason ensihoitaja
 • Perusturvajohtaja
 • Piiritarkastaja
 • Potilasasiamies
 • Potilaskuljettaja
 • Professori
 • Projektikoordinaattori
 • Projektipäällikkö
 • Projektisihteeri/-Suunnittelija
 • Projektisuunnittelija
 • Projektityöntekijä
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Puheenjohtaja
 • Päihdetyön ohjaaja
 • Päivähoitaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Päiväkodin opettaja
 • Päivätoiminnan ohjaaja
 • Päät. Pääluottamusmies
 • Päätoiminen Tuntiopettaja Th
 • Päätoimittaja/Toimittaja
 • Ratkaisuasiantuntija
 • Ravitsemustyöntekijä
 • Rehtori
 • Resurssikoordinaattori
 • Rokotushoitaja
 • Ryhmäavustaja
 • Ryhmäperhepäivähoitaja
 • Röntgenhoitaja
 • Sairaalahuoltaja
 • Sairaanhoitaja
 • Sairaankulj.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Sairaankuljettaja
 • Sammutusmies
 • Seksuaaliterapeutti
 • Seurakuntasisar
 • Sosiaalihoitaja
 • Sosiaalikasvattaja
 • Sosiaaliohjaaja
 • Sosiaalitarkastaja
 • Sosiaaliterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
 • Suuhygienisti
 • Suunnittelija
 • Tarkastaja Ei Terv.Huollon
 • Terveyden edistämisen päällikkö
 • Terveydenhoitaja
 • Terveydenhoitaja / Sairaanhoitaja
 • Terveydenhuollon tarkastaja
 • Terveyskeskusavustaja
 • Terveysmestari
 • Terveysneuvoja
 • Tietosuojavastaava
 • Tiimiesimies
 • Tiiminvetäjä
 • Tiimivastaava
 • Toiminnanjohtaja
 • Toiminnanohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Toimipaikanpäällikkö
 • Toimisto yms. sihteeri
 • Toimitusjohtaja
 • Tuote-/Lääke-esittelijä
 • Turva-auttaja
 • Turvakodin ohjaaja
 • Tutkija
 • Tutkimusapulainen
 • Tutkimusassistentti
 • Tutkimushoitaja
 • Tutkimussihteeri
 • Tutkimusteknikko
 • Työfysioterapeutti
 • Työkykykoordinaattori
 • Työterveysfysioterapeutti
 • Työterveyshoitaja
 • Työterveyshoitaja / sairaanhoitaja
 • Työvalmentaja
 • Uroterapeutti
 • Vajaamielishoitaja
 • Vammaispalveluohjaaja
 • Vanhainkodin apulaisjohtaja
 • Vanhainkodin johtaja
 • Vapaa-ajan ohjaaja
 • Varhaiserityisavustaja
 • Varhaiskasvatuksen avustaja
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen ohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja
 • Vastaanottohoitaja/-virkailija
 • Vastaava fysioterapeutti
 • Vastaava hammashoitaja
 • Vastaava hammashuoltaja
 • Vastaava hoitaja
 • Vastaava kehitysvammahoitaja
 • Vastaava laboratoriohoitaja
 • Vastaava lastenhoitaja
 • Vastaava lääkintävahtimestari
 • Vastaava mielisairaanhoitaja
 • Vastaava ohjaaja
 • Vastaava palveluneuvoja
 • Vastaava röntgenhoitaja
 • Vastaava sairaanhoitaja
 • Vastaava sairaankuljettaja
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava suuhygienisti
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Vastaava työterveysfysioterapeutti
 • Vastaava työterveyshoitaja
 • Vastuualuejohtaja
 • Vastuusairaanhoitaja
 • Vauvatyöntekijä
 • Vertaistoiminnan suunnittelija
 • Vuorovastaava
 • Väkivaltatyön asiantuntija
 • Välinehuoltaja
 • Välinehuoltopäällikkö
 • Yksikön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Yksikön johtaja
 • Ylempi hammashoitaja
 • Yliassistentti
 • Ylihoitaja
 • Ylitarkastaja
 • Yöhoitaja
 • Yöosastonhoitaja
 • Yöylihoitaja

Ammattiosasto

Suosittelemme että annat Tehyn valita ammattiosastosi työpaikan perusteella

Työnantajan osoite *

Lisäosoite

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Jäsenmaksutapa *

Työnantajaperintä: helpoin tapa maksaa jäsenmaksu. Työnantaja pidättää jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen Tehylle. Valitsemalla tämän vaihtoehdon Tehy lähettää jäsenmaksuvaltakirjan suoraan työnantajallesi ja työnantaja lähettää tilitystiedot Tehylle.

Maksan itse: voit maksaa jäsenmaksut itse kaikesta veronalaisesta tulostasi. Tehy lähettää sinulle viitesiirrot jäsenmaksun maksamista varten.

Y-tunnus *

Yrityksen koko *

Yritysmuoto *

Alkupaiva *

Loppupaiva

Yrittäjyyden lisätiedot

/ 500Syy *

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaminen edellyttää aina jonkin työttömyyskassan jäsenyyttä. Pelkkä liiton jäsenyys ei riitä työttömyysturvan saamiseen. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyys ei aiheuttaisi sinulle lisäkuluja, sillä Tehy maksaisi kassan jäsenmaksun puolestasi.

Nykyinen työttömyyskassa


Suosittelijan jäsennumero

Lisätietoja

/ 500

Vakuuta antamasi tiedot oikeiksi on pakollinen tieto